Berita Terkini

PENGUMUMAN KELULUSAN TAHUN PELAJARAN 2016-2017 (02 Mei 2017)
P E N G U M U M A N

 

1.   Berdasarkan Permen 3 Tahun 2017 mengenai kriteria kelulusan

2.   Berdasarkan nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 6

3.   Berdasarkan Hasil Ujian Sekolah (US) SMA Negeri 62 Jakarta

4.   Berdasarkan Hasil USBN SMA Negeri 62 Jakarta

5.   Memiliki nilai Baik pada aspek budi pekerti

 

Maka Rapat Pleno Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang dilaksanakan pada:

Hari                      :  Jum’at

Tanggal                 :   28 April 2017

Pukul                    :   08.00 WIB

 

Siswa kelas XII SMA Negeri 62 Jakarta  tahun pelajaran 2016-2017, berjumlah 216 orang :

 

Program MIPA        :  108 siswa/i

Program IPS           :  108 siswa/i

  

 

DINYATAKAN  LULUS 100%

 

Keluarga Besar SMA Negeri 62 Jakarta mengucapkan selamat atas keberhasilan tersebut. Semoga sukses selalu. Aamiiin.

 

 


                                             Jakarta, 02 Mei 2017

                                               Kepala SMA Negeri 62 Jakarta

                                                            
                              
                                     ttd  
                                                                                                                                          Dra.Hj. Elia Zulfa          

 NIP. 196204201987122002


KEMBALI